user_mobilelogo

LEASING ZA RAST

Lesing

Budite u korak s tehnologijom, čuvajte svoju financijsku poziciju i resurse i uravnotežite svoj novčani tok.

ZAŠTO LEASING?

LEASING AS A WAY OF LIFE

SLIKA 2 i4next

Kako do leasinga u tri koraka

KAKO DO LEASINGA?

ZAŠTO LEASING?

  Leasing nije stvar nužde, već stvar opredjeljenja.

 

 

Fleksibilnost leasinga

Prilagođavamo ugovor klijentu i njegovim navikama što podrazumijeva trajanje ugovora do granice ekonomske isplativosti objekta leasinga, eliminirajući velike troškove na početku ugovora, kao i one manje, skrivene troškove koji prate vlasništvo nad osnovnim sredstvima, a posebno kraj životnog ciklusa IT opreme. Prilagođavamo ugovor o leasingu stvarnom životnom ciklusu informatičke opreme (isporuka, instalacija, migracija, servisi, software, upgrades, deinstalacija, zbrinjavanje).

 

Partnerski odnos

U nama klijent ima partnera koji će pratiti njegove potrebe i financiranje usklađivati s njegovim uzancama poslovanja i njegovom financijskom politikom te ga rasteretiti od sporednih administrativnih poslova te mu u isto vrijeme omogućiti da kvalitetno kontrolira troškove. Iz ove perspektive klijent ostvaruje niz dobitaka od kojih je odgoda plaćanja samo jedan od njih.

 

Pretvaranje CAPEX-a u OPEX

Operativni leasing informatičke opreme za klijenta je, zbog brzine njenog zastarijevanja, idealan način financiranja. Klijent ne knjiži opremu kao imovinu, već samo trošak najma kojeg knjiži po dospijeću mjesečne najamnine. Ciklus zastarijevanja opreme je od 3 do 5 godina pa je idealno rješenje pretvoriti to u što je moguće ravnomjerniji periodični trošak, umjesto niza neuravnoteženih i za godišnji budžet nepredvidivih investicija. Ovo je moguće napraviti i s opremom koja je već u vlasništvu klijenta putem Sale&Lease Back ugovora.

 

Planiranje tehnoloških „skokova“ i jednokratne obnove segmenata IT-a

Jednokratna zamjena velike količine IT opreme ili jedne informatičke cjeline (osobna računala, serverska infrastruktura, ispisno rješenje, mrežna infrastruktura, sustav za pohranu podataka) je za mnoge klijente nemoguća misija pa je „krpanje“ svakodnevica. Ovo unosi nered u sustav te otežava tehnološke promjene te svakodnevno dovodi klijenta u konfliktne situacije. Npr. na polovini osobnih računala se ne može instalirati novi software jer su prespori ili imaju prestaru verziju OS-a; „Krenuli bismo u virtualizaciju, ali imamo neamortizirane servere koji se u to ne uklapaju“; „Imamo dosta starih printera, a krenuli bismo u novo ispisno rješenje“ (naplata po kopiji), itd. Osim navedenih, pojavljuju se i problemi s jamstvima i održavanjem opreme, gdje se nerijetko radi o različitim modelima i različitim dobavljačima. Zbog toga, na kraju klijent nikada ne iskoristi pravo da dobije povoljniju cijenu na količinu nabavljane opreme.

Opremu je najbolje nabavljati jednokratno te u cjelinama, za što je leasing idealno rješenje.

 

Komfor u IT-u

Pogodnosti poput Sale and Lease Back transakcije u kojoj klijentu nudimo otkup njegove postojeće opreme te ponovno davanje iste natrag u leasing, samo su neke od pogodnosti kojima klijentu olakšavamo njegovo poslovanje.

Naime, često puta se događaju situacije da klijent želi određenu opremu „maknuti“ iz bilance te je zasebno ili zajedno s ostalom opremom uzeti natrag na leasing. U tom slučaju klijent za svoju postojeću opremu dobije novac (iznos knjigovodstvene vrijednosti) te na taj način monetizira svoju opremu. U drugom slučaju može se dogoditi da klijent opremu koju otplaćuje putem leasinga, želi zamijeniti ili vratiti. Ukoliko je takva mogućnost najavljena u početku, omogućujemo klijentu i takvu pogodnost uz predočenje tablice otkupnih vrijednosti.

 

Bezbolan istek ugovora

 

Na kraju leasing ugovora klijent prema vlastitim preferencijama bira između četiri opcije:

 

1.      produženje leasing ugovora na kraći definirani rok

2.      najam opreme do kupovine nove

3.      fleksibilni povrat opreme

4.      otkup opreme

 

Za jednu od prethodno navedenih opcija, klijent se može odlučiti pred kraj ugovora i to za cjelokupnu opremu ili djelomično.

 

 

 

 

Ključ za budućnost Vašeg

 

poslovanja