user_mobilelogo

PORTFELJ USLUGA I PROIZVODA

Društvo se bavi poslovima leasinga te su osnovne usluge koje nudimo savjetovanje u svrhu ugovaranja poslova operativnog ili financijskog leasinga te sami poslovi operativnog leasinga i financijskog leasinga. Uz to nudimo i osiguravamo usluge naših partnerskih informatičkih tvrtki, a koje naši korisnici upotrebljavaju u svrhu kvalitetnog funkcioniranja i visoke raspoloživosti samog objekta leasinga i svog informatičkog sustava. Ove usluge možemo financirati ili samo prefakturirati, zavisno od samog karaktera usluga, no uvijek su sastavni dio našeg ugovora te za njih garantiramo i korisnik ima ugovor samo s jednom stranom i samo jednu periodičnu fakturu.

 

PROIZVODI

 

Operativni leasing

To je jedan od osnovnih leasing proizvoda gdje leasing kuća u ime klijenta kupuje i postaje vlasnikom objekta leasinga, a klijentu (primatelju leasinga) ga daje na korištenje za što mu naplaćuje ugovorenu naknadu za korištenje koja je izračunata iz vrijednosti objekta leasinga umanjene za priznati ostatak vrijednosti te podijeljene s brojem perioda plaćanja kroz vrijeme trajanja ugovora te uvećane za cijenu kapitala. Leasing kuća kod sebe objekt leasinga uknjižava kao osnovno sredstvo i amortizira ga, a klijent plaća periodičke naknade za korištenje objekta leasinga i knjiži ih kao troškove, a PDV je odbitna stavka.

 

Financijski leasing

To je drugi osnovni leasing proizvod u kojem leasing kuća kupuje objekt leasinga i prodaje ga primatelju leasinga s pravom otplate kroz ugovoreni period u jednakim ukamaćenim anuitetima. Leasing kuća financira klijentu punu vrijednost objekta leasinga zajedno s PDV-om, eventualno umanjenu za učešće te po isteku ugovora i podmirivanju svih obaveza klijent postaje vlasnik objekta leasinga. Za vrijeme trajanja ugovora klijent kod sebe vodi i amortizira objekt leasinga i njegov je ekonomski vlasnik, a leasing kuća zadržava pravo pravnog vlasnika nad objektom leasinga do potpune otplate ugovora.

 

Sale & Lease Back

U situaciji kad klijent ima potrebu pretvoriti svoju opremu, koja mu je u knjigama osnovno sredstvo, u operativni trošak to možemo napraviti kroz ugovor o leasingu kojeg nazivamo Sale & Lease Back jer se radi o prodaji opreme leasing kući i ponovnom uzimanju te opreme kroz leasing ugovor u najam. U ovom slučaju nam je klijent i dobavljač opreme i primatelj leasinga.

 

Koristi od ovog proizvoda klijent ima kroz jednokratno dobivanje financijskih sredstava za prodaju opreme leasing kući, a u IT svijetu proizvod daje dodatne benefite kod prelaska na nove koncepte kao što su: outsourcing infrastrukture (bilo mrežne ili serverske), managed services za osobna računala i prijenosnike, outsourcing ispisnog rješenja itd.

 

Tehnološki leasing

To je proizvod u kojem u svakom momentu dajemo primatelju leasinga mogućnost da prekine ugovor, vrati opremu i zatraži nabavku nove opreme putem leasinga. Klijent u svakom trenutku zna koliko ga to košta na način da razliku prema tablici prekinutog ugovora doda na nabavnu vrijednost nove opreme prema čemu mu određujemo novu ratu.

 

Leasing ispisnog rješenja

To je proizvod kod kojeg klijent ugovara određenu ispisnu opremu (pisači, multifunkcijski uređaji) s uključenim servisom i potrošnim materijalom i naplati usluge na osnovu cijene ispisa jedne stranice. Za opremu klijent sklapa s nama ugovor o operativnom leasingu, ali unutar kojeg je i usluga održavanja i zamjene tonera gdje se ova usluga fakturira kao dodatna stavka na mjesečnu ratu leasinga, a po cijeni i prema broju ukupno ispisanih stranica u proteklom mjesecu.

 

Mikro leasing

To je proizvod koji nudimo samo u suradnji s partnerskim tvrtkama, a ugovara se za iznose manje od 50.000kn. Klijent u tom slučaju dobije dokumentaciju i sve dogovara s našim partnerom koji nudi tu uslugu, a mi ovjeravamo dokumentaciju kod realizacije.

 

 

 

 

 

 

Preuzimanja

 

Naša brošura

Loading...

 

Priručnik o leasingu u izdanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

 

Loading...

 

Vrste i cijene ostalih naknada

 

Loading...